*תוצרת כחול לבן*

שטיחון PVC - תנונ׳ז ריינבואו

330.00₪מחיר